© 2001 Kalix Karate Förening
Uppdaterad:

Till Aktivungdom