Stilen - Ashihara Karate (Sabaki-Do Group)

En av Kyokushin karatens främsta instruktörer under 1960- och 1970-talet var Hideyuki Ashihara. Han tyckte dock att kyokushin lade alltför stor vikt vid kraft, och ville istället att karate skulle vara mer teknisk och bygga på ett rörligt försvar som kombinerade försvar och attack i samma rörelse. 1980 grundade han Ashihara Karate samt organisationen New International Karate Organisation.
Ashihara Karate skiljer sig en del från traditionell karate. Stilen bygger mycket mer på rörlighet, fri sparring är ett viktigt inslag, och alla katorna är tvåmanskator med rena fighting-kombinationer. Ashihara Karate är inte "luftkarate", utan en kontaktstil. Därför tränar vi med redskap som sandsäckar, sparksköldar, mittsar mm.

Systemet bygger på idén att utnyttja moståndarens angrepp till sin egen fördel. Istället för att möta motståndare "rätt på" så rör man sig runt honom, till hans rygg eller sida. Samtidigt som man rör sig ur attackriktningen så rör man sig in i en position varifrån man kan kontra. Denna teknik att röra sig till motståndarens "blinda punkt" kallas för sabaki, och är grunden för Ashihara karate. Man ska kunna styra och oskadliggöra sin motståndare, inte genom att skada honom, utan genom fotarbete, positionering och teknik, och utan att bli träffad själv.

Kancho Hideyuki Ashihara ville att hans elever skulle sträva högre än att bara bemästra sabaki inom ramen för knock-down/ tävlingskarate. Genom att bara träna de tekniker som tillåts på tävling riskerar man att begränsa sig.
Istället bör en seriös utövare av Ashihara Karate försöka utveckla alla tekniker inom ramen för sabaki.

Sabaki - The essence of Ashihara Karate-Do
Many martial art systems use the term sabaki with the meaning "movement" or "to move". Tai-sabaki for example means body movement and ashi-sabaki means footwork. Tachi-sabaki is used in kendo/iaido and means swordsmanship.

We interpret sabaki as control. This means that you will outmaneuver your opponent with footwork and body movement to take control. We move to the opponent's "blind spot", the weakest side of your opponent, where he has most difficulties to counter you. The goal is to finish of your opponent quickly. This is one of the meanings of the "circle and the point" principle.
In Ashihara Karate we combine defense and offence into one. The soft overcomes the hard.

Kancho Ashihara's idea was to name the system to Sabaki-do, but due to traditions, he simply took the name, Ashihara Karate. There for we have chosen the name Sabaki-Do and added it to Ashihara Karate to keep Kancho Ashiharas spirit into our karate.

Arigato gozai mashita, Kancho Hideyuki Ashihara.